• डोरंडा, रांची
  • +91-651-351 2271
  • admin@vvsjharkhand.org.in

Ajay Kumar Tiwari

सचिव

Amrit Mete

आमंत्रित सदस्य

Ashok Kumar Srivastava

अध्यक्ष

Bhanu Jalan

सदस्य

Dev Vrat Pahan

सदस्य

Dilip Kumar Gupta

आमंत्रित सदस्य

Dr Mridula Sinha

आमंत्रित सदस्य

Dr Sukhi Oraon

सह मंत्राी

Jwala Tiwara

सदस्य

Khayali Singh

संगठन मंत्राी

Kripa Shankar Sharma

सदस्य
`

Mukesh Nandan

सदस्य

Poonam Sayaha

सदस्य

Pradeep Kumar Narsaria

कोषाध्यक्ष

Rajiv Kamal Bittu

कोषाध्यक्ष

Ram Awatar Narsariya

मंत्राी

Satishwar Prasad Sinha

उपाध्यक्ष

Sidhesh Narayan Das

आमंत्रित सदस्य

Subhodh Kumar Rai

सदस्य